Dagplejens Legestue

Villa Bagatelle huser også Dagplejens legestue. I legestuen får dagplejebørnene mulighed for at mødes med andre børn og voksne i en anden og større social sammenhæng.