VILLA BAGATELLE

Den bevaringsværdige ejendom " Villa Bagatelle" på Jægersborg Allé i Gentofte er oprindelig opført i 1919 for boghandler Erslev. I 1974 blev ejendommen erhvervet af Gentofte Kommune og ombygget til dagcenter for pensionister og har siden 2012 fungeret som dagplejens gæstehus og legestue.