Sygdom og smitte

I Dagplejen har vi fokus på en høj hygiejnisk standard, da det er vigtigt for at forebygge smitte blandt børn og voksne.

Som forældre til børn i Dagplejen, er det vigtigt at følge nedenstående retningslinje, hvis jeres barn viser tegn på sygdom, da det kan bidrage til at nedsætte sygeligheden blandt børn og voksne i Dagplejen:

  • Syge børn skal passes hjemme. For barnets egen skyld og for at undgå smittespredning.

Tegn på smitsomme sygdomme kan være:

  • Feber, diarre, opkast, svær forkølelse, øjenbetændelse, en ualmindelig påvirket almen tilstand. Børn kan godt være syge og utilpasse uden at have feber.

Viser jeres barn tegn på sygdom, mens det er i Dagplejen, vil I som barnets forældre blive kontaktet, så I kan hente barnet. I Dagplejen tager vi som udgangspunkt ikke temperatur på børnene. Hvis forældre kontaktes mhp. at hente barnet tidligere end oprindeligt aftalt, er det på baggrund af en konkret vurdering af barnets velbefindende og almentilstand.

Husk at give besked til dagplejeren eller til personalet i Gæstehuset både telefonisk og via BørneGenvej, hvis jeres barn er syg og derfor ikke kommer i Dagplejen.

Et barn anses for rask og kan komme i Dagplejen igen, når barnet er feberfrit, ikke smitter, fungerer normalt og kan deltage i Dagplejens aktiviteter uden hensyn, der er udover det sædvanlige. I tvivlstilfælde kan I kontakte dagplejeren eller dagplejepædagogen.

Hvis der opstår flere tilfælde af en smitsom sygdom i Dagplejen eller i gruppen, vil I blive informeret om det.

Hvis et barn har en kronisk lidelse, der kræver medicinsk behandling, kan dagplejeren give medicinen til barnet i Dagplejen, under forudsætning af, at der forelægger skriftlige instrukser fra den behandlende læge.