Opstart i Dagplejen

Her er lidt information om barnets første tid i dagpleje:

Det kan være en stor omvæltning for både barn og forældre, når barnet starter i dagtilbud. Der er nye rammer og meget kan foregår på en anden måde, end I og jeres barn er vant til.

For at gøre overgangen fra hjem til dagpleje så kvalificeret som mulig, vil det være godt for jeres barn, at I bruger tid på at lære dagplejeren, de andre børn og husets rytme at kende. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at:

·         En af jer bliver i Dagplejen sammen med jeres barn i et par timer ad gangen de første par dage.

·         Gøre de første dage, hvor jeres barn er alene i Dagplejen, så korte som muligt.

·         Gøre dagene længere – gradvist.

Formiddagen er det tidspunkt, hvor børnene har mest overskud til nye indtryk. Derfor tilrettelægger dagplejeren faste aktiviteter for børnene i tidsrummet fra kl. 9 til kl.11.  Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis alle børnene kan deltage i dagens aktivitet i dette tidsrum.

Af hensyn til forberedelse af morgenmad, planlægning af dagen og hensynet  til det enkelte barn, er det en stor hjælp at kende jeres barns mødetid på forhånd.