Kontaktmødet

Når en familie booker en plads i Dagplejen, sker det gennem den digitale pladsanvisning.

Forældrene vil blive kontaktet af dagplejeren før opstart og er også selv velkomne til at kontakte Dagplejen.

Dagplejeren aftaler et præsentationsmøde / kontaktbesøg med forældrene i dagplejehjemmet. Her mødes barnet, familien og dagplejeren. Det er vigtigt, at der fra begyndelsen skabes et godt grundlag for det fremtidige samarbejde.

Dagplejeren vil fortælle, hvilke værdier hun lægger vægt på i samværet med barnet/børnene. Dagplejeren vil ligeledes fortælle om de daglige rutiner og aktiviteter. Familien vises rundt i den del af hjemmet, dagplejeren benytter til sin praksis. Der vil være information om legestuen og gæstehuset. Derudover drøftes opstart og indkøring.

Forældrene fortæller om deres barn, dets behov og rytme og det aftales, hvordan der kan tages højde for disse under opstarten i Dagplejen. 

Dagplejens velkomstfolder

Gentofte Kommunes e-folder til forældre om at have barn i dagtilbud.