Dagplejerne

Dagplejerne fordeler sig over hele Gentofte Kommune. Som kommunal dagplejer er man ansat i eget hjem til at passe fire børn. Dagplejen har en ugentlig åbningstid på 48 timer.

Der lægges vægt på, at dagplejerne har et inkluderende og positivt menneskesyn, er engagerede, nærværende, rummelige og omsorgsfulde i forhold til det enkelte barns behov.

I dagplejehjemmet møder dit barn en fast gennemgående voksen - dagplejeren - der giver dit barn tryghed og nærvær, hvilket er den bedste basis for dit barns udvikling.

Dit barn stimuleres i dagplejehjemmet gennem hverdagens gøremål, planlagte aktiviteter, motorik, leg og socialt samvær med de andre dagplejebørn.

Dagplejeren og dagplejebørnene deltager en gang ugentlig i legestue i Villa Bagatelle, hvor der tilrettelægges forskellige aktiviteter for børnene.

Når dit barn ikke kan være hos sin sædvanlige dagplejer pga. kursus, ferie, afspadsering eller sygdom, tilbydes dit barn pasning i Dagplejens Gæstehus, Villa Bagatelle, eller hos en anden dagplejer.

Alle dagplejere i Gentofte gennemgår et pædagogisk grundkursus og deltager løbende i andre kurser f.eks. i førstehjælp hvert andet år. Ud over det er de alle certificerede idræts- og bevægelsesdagplejere.