Dagplejepædagog

Dagplejepædagogerne har ledelseserfaring og fungerer som konsulenter for dagplejerne. De er dagplejernes nærmeste ledere.

Dagplejepædagogerne har ansvaret for den pædagogiske udvikling i Dagplejen og legestuen. Dagplejepædagogen er forældrenes, Kommunens og Dagplejens garanti for den pædagogiske kvalitet i Dagplejen.

Dagplejepædagogerne besøger regelmæssigt de enkelte dagplejehjem og er ofte tilstede i legestuen for at give råd, vejledning, pædagogisk sparring og inspiration.

Dagplejepædagogernes opgave er i samarbejde med dagplejeren at sikre sig, at børnene trives og udvikler sig.

Dagplejepædagogerne deltager i forældremøder og i andet relevant forældresamarbejde.

Område Dyssegård/Jægersborg/Gentofte/Hellerup/Charlottenlund/Ordrup
Dagplejepædagog Kathrine Michaelsen
Tlf.: 40914729
Mail: kmic@gentofte.dk 

Gæstehus Villa Bagatelle
Dagplejepædagog Lisbeth Rønning Jørgensen
Tlf.: 40914736
Mail: lirj@gentofte.dk