Dagplejeleder

Dagplejelederen har sammen med de tilsynsførende dagplejepædagoger ansvaret for den pædagogiske udvikling i hele Dagplejen. Dette gælder for såvel den enkelte dagplejer som dagplejegrupperne i legestue regi.

Dagplejelederen skal sikre en kvalitet i Dagplejen, som både kan mærkes af børn og forældre, og som er synlig udadtil. Dagplejelederen har fokus på trivsel, kompetenceudvikling og faglighed, der højnes hos den enkelte dagplejer gennem en bevidstgørelse af det gode, kvalitative pædagogiske arbejde, som dagplejerne skal udføre i hverdagen. 

Konstitueret leder af dagplejen er Paula Mieres. Mail: pgm@gentofte.dk