Det mener forældrene om Gentofte Dagpleje

Vi har valgt Dagplejen pga.:

-         Nærvær

-         Personlighed

-         Gode erfaringer

-         Tryghed

Vi har valgt Dagplejen, fordi Dagplejen fokuserer på:

-         Udvikling

-         Leg

-         Udfoldelse

-         Forståelse

Det har vi ikke fundet i andre dagtilbud – vi har ellers været vidt omkring!

Vi har valgt Dagplejen pga.:

-         Det tættere forhold til dagplejeren i forhold til pædagogerne i vuggestuen

-         Større tryghed

-         Tættere forhold til de andre børn i gruppen

-         Mere ro til børnene i gruppen

-         Fin balance mellem pasning i gæstehus, legestuegrupper & gymnastik

-         Fint forhold i ”gruppen”

-         Gode forhold i legestuen & til gymnastik

-         Dygtig, erfaren & skøn dagplejer

-         En søn, der er meget glad efter endt dag i Dagplejen

Vi har valgt Dagplejen fordi:

-         Det er mere trygt og mere nært

-         Vi føler, at der er bedre tid til det enkelte barn og dets behov

-         Vi sætter pris på den tætte dialog og det føles rart, at dagplejeren kender vores barn så godt

-         Vi kan slet ikke forestille os at vælge en vuggestue til kommende søskende. Dagpleje er det eneste rigtige for os

-         Vi føler, at vores dagplejer oprigtigt holder af vores barn, og det føles fantastisk at aflevere vores barn på den præmis

Vi har valgt Dagplejen, fordi:

-         Der er mere tid og rum til det enkelte barn – mere tid og rum til barnets udviklingsstadie, leg, omsorg og læring

Mit valg af Dagplejen skyldes:

-          At der her er en større ro og tid til børnene. At de bliver ”set”. Nærvær er også vigtigt at nævne

Vi har valgt Dagplejen til vores datter pga.:

-         Vores oplevelse med en meget stor institution, hvor vores søn var. Der var mange indtryk i den store institution og mange mennesker at forholde sig til. Det var ikke gavnligt for vores søn, da han er meget sensitiv. 

-         Da vores datter også virker sensitiv, ville vi gerne have en lille gruppe af børn, som hun skulle forholde sig til, og kun en voksen og et mindre ”rum” at blive passet i. Dagplejen giver os denne tryghed

Jeg er glad for Dagplejen, fordi:

-         Jeg værdsætter den personlige kontakt fra den samme person og den nærhed og de tætte bånd, det skaber

-         Dagplejeren har tid og overskud til at handle ind, vaske tøj og lave en ”normal” hverdag for børnene, hvor de lærer daglige rutiner i leg.

Afgørende for vores valg af Dagplejen til vores ældste søn – og igen til vores søn nummer to, da det blev tid, er:

-         Den tætte personlige kontakt mellem barn, dagplejer og forældre

Vi var ikke i tvivl om, at vi skulle vælge Dagplejen, fordi:

-         Vi ville gerne give vores datter en mere rolig og tryg start på livet end det vores førstefødte søn fik, da han gik i et stort dagtilbud

-         Vi - hos Dagplejen - finder det nærvær, den kærlighed og tryghed, som burde være alle små forundt

-         Det er også dejligt som forældre at få et nært og tillidsfuldt forhold til vores dagplejer, der spiller så stor en rolle i vores barns liv 

Vi har valgt Dagplejen fordi:

-         Det giver vores søn nærhed, tryghed og ro i hans første år. Det er det bedste valg, vi har gjort!

-         Ud over det personlige nærvær, ser vi en dybt professionel faglighed, som betyder læring og udvikling for vores søn dagligt. Motorik, Bravo og at få lov til at udforske, hvad han selv kan, er daglig kost

-         Gæstehuset er et dejligt og trygt sted, hvor vi altid mødes personligt af personalet. Jeg kunne ikke ønske det bedre – og vores dagplejer er fantastisk!

Vi har valgt Dagplejen fordi:

-         Det er fantastisk, at der ikke er så mange børn

-         Vores datter udvikler sig fint og viser stor tryghed, og tilknytningen er stærk og sikker. Vi er meget glade for at have vores barn i Dagpleje

-         Det passer fint, at der er Legestue i Gæstehuset en gang om ugen

-         Bravolegen er fantastisk og vores datter stortrives med det!

-         Vores datter har en god motorisk udvikling her og er glad for de andre børn og voksne

 Grunden til mit valg af Dagplejen frem for institution er:  

-         At min datter er præmatur – født tre måneder for tidligt. Derudover er jeg alene med hende og med tanke på hendes svagere immunforsvar og et meget sensibelt sind, faldt valget på Dagplejen

-         Hun er rigtig glad for det, og jeg føler, at der er tid. Hun er ikke ked af at blive afleveret og hun er glad, når hun bliver hentet

For mig er Dagplejens klare force suverænt netop det

-         At min øjesten har én forudsigelig kærlig omsorgsperson, som han i virkelighedstro omgivelser kan udvikle sin tillid til andre mennesker, verden og sig selv i

-         At jeg ønsker, at min søn skal have muligheden for at ”grundlægge” sin selvtillid og sit selvværd i ro og fred med så få daglige brud på forudsigelighed som muligt. – Det kan Dagplejen tilbyde bedst af alle

Jeg har valgt Dagplejen, fordi:

-         Børn udvikler deres ”jeg” fra, de er 0-3 år.  Særligt vigtigt er deres erfaring med relationer, som følger dem resten af livet. Den skal være tryg og stabil

-         Som samfundet er i dag er det ikke sociokulturel kutyme, at forældre og nær familie primært varetager denne udvikling – derfor er det for mig som mor meget vigtigt, at den opgave bliver delt med en enkelt voksen, som barnet nemt kan udvikle en tryg relation til