Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem Dagplejen og det enkelte barns forældre bygger på en løbende dialog, som er præget af åbenhed, ærlighed og tryghed. Den daglige samtale om barnet er et uundværligt redskab for dagplejeren og forældrene til at give barnet en oplevelse af sammenhæng mellem hjemmet og dagplejehjemmet.

Det er vigtigt at de voksne, der er omkring barnet i det daglige, kender og respekterer hinanden. Gensidig information og dialog er yderst vigtig for, at barnet trives i dagplejehjemmet. Alt, hvad der vedrører barnet, skal kunne siges mellem dagplejer og forældre. Forældrene skal mærke, at dagplejeren vil noget med deres barn, er glade for at være sammen med barnet - og at barnet modtages på en positiv og anerkendende måde.

I tilfælde af differentierede opfattelser – og divergens imellem dagplejer og forældre er det vigtigt, at inddrage dagplejepædagogen eller dagplejens leder, sådan at vi sammen kan løse evt. udfordringer. Dagplejeren er forpligtet til at informere dagplejepædagogen eller lederen om forhold, som er af betydning for det enkelte barn eller dets familie.

Vi forventer, at forældrene viser hensyn til:

·         Forhold omkring andre børn

·         At dagplejeren arbejder i eget hjem