Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen består af forældrerepræsentanter (valgt af og blandt forældre til børn i Dagplejen) og en medarbejderrepræsentant (valgt af og blandt medarbejdere i Dagplejen), derudover deltager dagplejelederen og en dagplejepædagog i bestyrelsesmøderne. Forældrebestyrelsen er med til at sikre, at der sker en løbende udvikling og forbedring af børnenes og Dagplejens vilkår. Formålet med forældrebestyrelsen er:

-  Indflydelse på principperne for Dagplejens virke

-  Politisk indflydelse f.eks. på placeringen af Dagplejens lukkedage

-  Administrativ indflydelse på Dagplejens drift

Bestyrelsens forældre- og medarbejderrepræsentanter vælges for en 2-årig periode. Suppleanter vælges for et år ad gangen. I november måned afholdes det årlige forældremøde i Dagplejen. På dette møde er et af punkterne på dagsordenen valg til forældrebestyrelsen.

Kontaktoplysninger på forældrebestyrelsen her