Dagplejens pædagogiske principper

I Dagplejen sætter vi det enkelte barn i centrum. Vi anerkender barnet som en unik person med sine særlige forudsætninger og potentialer.

Vi tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik, som grundlæggende handler om at styrke det enkelte barns selvdannelsesprocesser. Det sker blandt andet ved at støtte barnet med anerkendelse, forståelse, indlevelse, åbenhed og bekræftelse.

Anerkendelse handler om, hvem barnet er, mere end hvad barnet gør. Anerkendelse har en afgørende betydning for barnets evne til at skabe tillidsfulde og ligeværdige relationer til andre mennesker med plads til at værdsætte forskellighed.

Gennem anerkendelse stimulerer vi i Dagplejen barnets lyst til og mod på at udvikle sit personlige potentiale.

Samtidig arbejder dagplejerne på at præsentere barnet for tydelige signaler for, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er det. På den måde fungerer dagplejerne som rollemodeller og styrker dermed det enkelte barns evne til selv at kunne sige fra og til.

Barnet spiller en aktiv rolle i sin egen udvikling og læring. Der tages udgangspunkt i det enkelte barns interesser og initiativer. På den måde føler barnet sig påskønnet og set.