Dagplejens pædagogiske praksis

I dagplejehjemmet møder børnene et trygt, omsorgsfuldt og anerkendende miljø, som fremmer det enkelte barns læringsprogression og mentale sundhed. 

Samtidig møder barnet hos dagplejeren en kultur, traditioner og livsværdier, hvorved barnet erfarer, at der findes forskellige måder at gøre tingene på.  

Det er praksis i Dagplejen at tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter og lege med udgangspunkt i det enkelte barns udviklingstrin, interesser og den pædagogiske læreplans mål.

Barnet styrker de færdigheder, det allerede har, og udvikler gennem progression kommende færdigheder.

Projekter og aktiviteter foregår i det nære miljø i dagplejehjemmet, på udflugter eller på tværs af andre børnegrupper i legestuen.

Den pædagogiske praksis i Dagplejen er også kendetegnet ved medinddragelse i praktiske gøremål.