Dagplejens pædagogiske læreplan

.

Dette er det første udkast af den nye styrkede pædagogiske læreplan for Dagplejen. Den vil i løbet af de næste to år blive videreudviklet i samarbejde med forældrebestyrelsen.

Læs: Ny styrket pædagogisk læreplan for Dagplejen