Børn med særlige behov / i udsatte positioner

Børn med fysiske og / eller psykiske handicaps, nedsat immunforsvar og et midlertidigt behov for særlig beskyttet miljø, kan tilbydes plads i et relevant dagplejetilbud med tilstrækkelig ledig kapacitet på behovsdatoen. Dagtilbud eller Sundhedsplejen kan indstille børn med særlige behov / i udsatte positioner til Gentofte Kommunes Visitationsudvalg, som er bestående af relevant fagpersonale. Visitationsudvalget beslutter den rammesætning som skal tilbydes, samt hvor lang perioden i givet fald skal være før det tages op til re-visitation. Den konkrete bookning af plads i et af dagplejetilbuddene sker i et samarbejde mellem Dagplejen og Pladsanvisningen.