Kontaktmødet

Når en familie booker en plads i Dagplejen, sker det gennem den digitale pladsanvisning.

Forældrene vil blive kontaktet af dagplejeren senest to måneder før opstart og er også selv velkomne til at kontakte Dagplejen.

Dagplejeren aftaler et præsentationsmøde / kontaktbesøg med forældrene i dagplejehjemmet. Her mødes barnet, familien og dagplejeren. Det er vigtigt, at der fra begyndelsen skabes et godt grundlag for det fremtidige samarbejde.

Dagplejeren vil fortælle, hvilke værdier hun lægger vægt på i samværet med barnet/børnene. Dagplejeren vil ligeledes fortælle om de daglige rutiner og aktiviteter. Familien vises rundt i den del af hjemmet, dagplejeren benytter til sin praksis. Der vil være information om legestuen og dagplejerens legestuegruppe. Ligeledes informeres der om Gæstepleje-systemet, forældremøder og andre arrangementer: Derudover drøftes opstart og indkøring.

Forældrene fortæller om deres barn, dets behov og rytme, og det aftales, hvordan der kan tages højde for disse under opstarten i dagplejen. 

Dagplejens velkomstfolder

Gentofte Kommunes e-folder til forældre om at have barn i dagtilbud.