Indmeldelse og udmeldelse

Booking af plads i Dagplejen

Der kan bookes en plads i Dagplejen, så snart dit barn har fået et cpr. nr., via BørneGenvej - digitale pladsanvisning.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at besøge dagplejere inden eventuel indmelding. Dette er af hensyn til den pædagogiske praksis, børn og dagplejere. Det er muligt, efter aftale med en dagplejepædagog, at besøge Gæstehuset Villa Bagatelle.

Udmeldelse
Udmeldelse af dagtilbud skal ske via BørneGenvej - digitale pladsanvisning med mindst en måneds varsel til den 16. eller den sidste dag i en måned. Man er ikke automatisk udmeldt, når man fraflytter kommunen. Vær opmærksom på, at dit barn udmeldes automatisk i den måned han/hun fylder tre år.