Hvorfor vælge Gentofte Dagpleje?

Du skal vælge Gentofte Dagpleje, fordi vi arbejder på at udvikle trygge børn med stærke personlige, sociale, læringsmæssige og motoriske kompetencer. Børn, der er medskabere i eget liv, og som glædes ved at indgå i forskellige fællesskaber, udfolde sig i dem og bidrage aktivt til deres udvikling.

Vi giver børnene rum til at udvikle sig i et trygt miljø præget af nærhed, ro og omsorg. Hver dagplejer passer kun tre-fire børn. Det betyder, at der er masser af tid til at motivere, inspirere og udfordre det enkelte barn til at nå toppen af sit potentiale gennem legende læring og et lyttende samspil. Et samspil, der stimulerer barnet til forundring, fordybelse og fysisk udfoldelse.

Hvert barn får optimale muligheder for at udvikle egen identitet og selvværd gennem fællesskabet i Dagplejen, hvor inklusion, anerkendelse og tillid er bærende værdier. Det enkelte barn i Dagplejen skal føle sig set, hørt og forstået.