Børn med særlige behov / i udsatte positioner

Børn med fysiske og / eller psykiske handicaps, nedsat immunforsvar og et midlertidigt behov for særlig beskyttet miljø, kan tilbydes plads i et relevant dagplejetilbud med tilstrækkelig ledig kapacitet på behovsdatoen. Dagtilbud eller Sundhedsplejen kan indstille børn med særlige behov / i udsatte positioner til Gentofte Kommunes Visitationsudvalg, som er bestående af relevant fagpersonale. Visitationsudvalget beslutter, om barnet evt. skal "tælle for" et barn, to børn eller tre børn, samt hvor lang perioden i givet fald skal være før det tages op til re-visitation. Den konkrete bookning af plads i et af dagplejetilbuddene sker i et samarbejde mellem Dagplejen og Pladsanvisningen.