Børn med særlige behov

I Dagplejen har vi mulighed for at tage hensyn til børn med
særlige behov. Det kan f.eks. være børn med fysiske eller psykiske handicaps, nedsat immunforsvar, for tidligt fødte eller børn, som har brug for et beskyttet miljø. 

I Dagplejen er der etableret ordninger til at tage hånd om disse behov. Barnet kan enten visiteres til en dagplejer med særlig funktion(specialdagplejer) eller en almindelig dagplejer - alt efter barnets behov. En dagplejer med særlig funktion passer som udgangspunkt op til to børn.

Visitationen sker via tværfagligt samarbejde mellem Dagplejen,
sundhedsplejersken, PPR og/eller visitationsudvalget.