Børn med særlige behov / i udsatte positioner

I Dagplejen er der etableret en ordning til børn med fysiske og / eller psykiske handicaps, nedsat immunforsvar og et midlertidigt behov for særlig beskyttet miljø. Ordningen kaldes "Dagplejen med særlig funktion". Dagplejerne i denne ordning har oftest en til to børn indmeldt. Det er ikke muligt, at indmelde sit barn i "Dagplejen med særlig funktion" via BørneGenvej - digitale pladsanvisning. En indstilling til Visitationsudvalget via sundhedsplejen, dagtilbud eller PPR er nødvendig.